PathOS - Key Impact Pathways of Open Science

31. avgusta 2022 se je pričel evropski projekt PathOS – Key Impact Pathways of Open Science, katerega cilj je identificirati in kvantificirati ključne vplive implementacije praks odprte znanosti z vidika akademske sfere in njenih vzajemnih odnosov z gospodarskimi in družbenimi akterji. PathOS bo omogočil vpogled v daljnosežnost vplivov odprte znanosti in njihove vzročno-posledične mehanizme. Delovni načrt projekta vključuje zbiranje dokazov, razvoj novih metod in orodij za merjenje vpliva praks odprte znanosti, večkratno pilotno testiranje prek poglobljenih študij primerov, inovativno razširjanje izsledkov in mreženje ter dejavnosti za sintezo rezultatov, ki se bodo zaključile s priporočili za bodoče razvojne politike. Izsledki projekta PathOS bodo ključnega pomena za razvoj učinkovite politike odprte znanosti v Evropski uniji.

V projekt PathOS so vključeni:

Projekt PathOS namerava zbrati konkretne dokaze o vzročno-posledičnih učinkih odprte znanosti s preučevanjem njenih poti in praks, od temeljev do rezultatov, od izidov do vpliva, vključno z upoštevanjem pospeševalnih in zaviralnih dejavnikov. PathOS bo pripomogel k razumevanju učinkov odprte znanosti na akademsko sfero, gospodarstvo in družbo. Oblikovalcem politik in drugim akterjem v ekosistemu raziskav in inovacij bo pomagal pripraviti priporočila o tem, kako in v kakšnem obsegu je treba spodbujati odprto znanost, kako jo razvijati na uravnotežen način. Pomagal bo razviti tudi inovativna orodja in metode z uporabo velepodatkov, ki bodo dopolnila tradicionalne načine preučevanja učinkov odprte znanosti.

Vse to bo omogočilo na dokazih temelječo opredelitev prioritet za bodoče politike odprte znanosti, maksimizacijo učinkov praks odprte znanosti ter povečano zmogljivost raziskav in inovacij v Evropski uniji.

Skip to content