Ministri EU, pristojni za raziskave, so 10. 6. 2022 sprejeli tri sklope smernic o mednarodnem sodelovanju na področju raziskav in inovacij, o spodbujanju politik odprte znanosti in o izvajanju evropskih misij, ki vključujejo reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti.