Bela hiša je 25. 8. 2022 odredila, da morajo zvezne agencije do konca leta 2025 v odprtem dostopu brezplačno objaviti vse javno financirane publikacije, vključno z raziskovalnimi podatki, na podlagi katerih so nastale.