Tečaj “Introduction to Longitudinal Data Analysis” Univerze v Manchestru bo obsegal tri temeljne okvire za analizo longitudinalnih podatkov: večnivojsko modeliranje, modeliranje s pomočjo strukturnih enačb in analizo zgodovine dogodkov.