Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Univerzi na Dunaju

Ministri EU, pristojni za raziskave, so 10. 6. 2022 sprejeli tri sklope smernic o mednarodnem sodelovanju na področju raziskav in inovacij, o spodbujanju politik odprte znanosti in o izvajanju evropskih misij.

Svet v svojih sklepih o odprti znanosti predlaga skupno ukrepanje v celotnem evropskem raziskovalnem prostoru, in sicer na treh področjih:

  • reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti,
  • razvoj zmogljivosti za akademsko založništvo in znanstveno komunikacijo
  • ter spodbujanje večjezičnosti za večjo prepoznavnost raziskovalnih rezultatov EU.

Izboljšave na teh treh področjih bodo naredile raziskovalne kariere privlačnejše, olajšale bodo znanstveno sodelovanje ter znanost približale splošni javnosti.

V zvezi z vrednotenjem raziskovalne dejavnosti Svet priznava, da bi se morali sistemi vrednotenja osredotočiti na kakovost in učinek, ter opozarja, da so obstoječi sistemi vrednotenja pogosto preveč osredotočeni na uporabo nekaterih kvantitativnih kazalnikov, ki temeljijo na revijah in publikacijah, ter na vrednotenje ozkega obsega raziskovalnih rezultatov. Meni, da lahko takšen pristop negativno vpliva na kakovost raziskav, njihovo ponovljivost in celovitost. Poudarja, da bi moralo vrednotenje vključevati druge rezultate in postopke raziskav (med drugim raziskovalne podatke, programsko opremo, računalniško kodo, metodologije, protokole in patente) ter spodbujati sodelovanje in zgodnjo izmenjavo znanja, kar bi pospešilo izvajanje politik in praks odprte znanosti.

Svet tudi meni, da bi delovanje v skladu z načeli odprte znanosti moralo biti primerno nagrajeno na raziskovalni karierni poti. Pri tem bi bilo potrebno upoštevati karierno raznolikost ter vse raziskovalne in inovacijske aktivnosti, vključno z mentorstvom, vodstvenimi vlogami, podjetništvom, upravljanjem podatkov, poučevanjem, vrednotenjem znanja, sodelovanjem med industrijo in akademsko sfero, podporo oblikovanju na dokazih temelječih raziskovalnih politik ter interakcijami s širšo družbo, vključno z državljansko znanostjo in poljudnoznanstvenim udejstvovanjem.

Mesec dni kasneje je reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti napovedala Science Europe, združenje evropskih agencij financerk za raziskovalno dejavnost, kamor je včlanjena tudi ARRS. Science Europe bo začela zbirati podpise v podporo reformi 28. 9. 2022 v času Evropskih dnevov raziskav in inovacij.

Skip to content