Book wall by Kerttu from Pixabay

S septembrom 2022 so postali seznami referenc več kot 60 milijonov znanstvenih publikacij, ki jih indeksira Crossref, v celoti javno dostopni. Ta dosežek je rezultat več kot petletnih prizadevanj Initiative for Open Citations (I4OC) za večjo transparentnost znanstvenega založništva. Brezplačen dostop do seznamov referenc v znanstvenih člankih namreč omogoča odkrivanje raziskovalnih trendov, manipulacij s citati, sledenje umaknjenim objavam ipd.

Od ustanovitve leta 2017 dalje se je I4OC povezal z že 29 znanstvenimi založniki, da bi odprli sezname referenc v 14 milijonih znanstvenih člankov. Do danes je ta številka zrasla na več kot 60 milijonov in vključuje vse članke v revijah, indeksiranih v storitvi Crossref. Tudi če se citirani članki in tisti, ki jih citirajo, še vedno nahajajo za plačilnim zidom, so seznami referenc zdaj prosto dostopni. Vključujejo tudi trajni identifikator v obliki aktivne hiperpovezave, kar omogoča dostop do citirane publikacije z enim klikom.

Crossref je neprofitna organizacija s sedežem v ZDA, ki beleži trajne identifikatorje znanstvenih publikacij (predvsem DOI). Skupno indeksira približno 134 milijonov zapisov, vključno s publikacijami, ki ne vsebujejo seznamov referenc. Čeprav Crossref indeksira publikacije vseh večjih znanstvenih založnikov (npr. Elsevier, Springer Nature in Taylor & Francis), pa vanj niso vključene publikacije številnih manjših založb, predvsem lokalne oz. v jeziku, ki ni angleški.

Seznami referenc bodo od zdaj naprej licencirani z najpermisivnejšo licenco Creative Commons, tj. CC0, kar bo omogočalo njihovo svobodno uporabo. To predstavlja pomemben napredek glede na čas pred iniciativo I4OC. V preteklosti bi namreč raziskovalci za preučevanje vzorcev citiranja zaprositi za dostop do podatkovnih baz s podatki o citatih, npr. Web of Science ali Scopus. Tudi če bi pridobili dostop, ne bi mogli javno objaviti podatkov, na katerih bi temeljila njihova odkritja, saj so te baze v zasebni lasti (Web of Science v lasti Clarivate in Scopus v lasti Elsevierja). Odprtje seznamov referenc bo po pričakovanjih najbolj koristilo raziskovalcem, ki se ukvarjajo z bibliometrijo, scientometrijo in podatkovno znanostjo.

Viri:

Skip to content