Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) v vlogi koordinatorja Slovenskega RDA vozlišča objavlja razpis za povračilo kotizacije za udeležbo na 22. spletnem srečanju Research Data Alliance, ki bo potekalo med 14. in 23. majem 2024.

Srečanja Research Data Alliance (Združenja za raziskovalne podatke – RDA) potekajo dvakrat letno, običajno v hibridni obliki na različnih lokacijah po svetu (glejte prejšnje lokacije plenarnih srečanj), občasno pa popolnoma virtualno. Plenarna srečanja RDA so vplivni, produktivni dogodke, ki združujejo edinstveno skupnost podatkovnih znanstvenikov, knjižničarjev, računalniških strokovnjakov in raziskovalcev z različnih področij. Gre za posebna delovna srečanja, ki skupnosti pomagajo napredovati pri ustvarjanju konkretnih rezultatov, ki izboljšujejo deljenje podatkov med disciplinami, tehnologijami in državami.

Slovensko RDA vozlišče je bilo ustanovljeno kot stična točka med združenjem Research Data Alliance in slovenskimi deležniki s področja odprte znanosti. Kot del naše predanosti podpori razvoja raziskovalne skupnosti ter spodbujanju izmenjave znanja in najboljših praks na področju podatkov smo se odločili, da bomo povrnili stroške kotizacije za udeležbo na 22. spletnem srečanju Research Data Alliance največ 5 posameznikom, ki se ukvarjajo s podatkovno znanostjo oz. raziskovalnimi podatki in želijo aktivno prispevati k razpravam na srečanju. S temo “Lokalno delovanje – globalno povezovanje” (“Local Action – Global Connection”) bo srečanje osredotočeno na povezovanje lokalnih praks s globalnimi izzivi na področju raziskav in uporabe podatkov (glej osnutek programa). Sodelovanje je odprto za raziskovalce, podatkovne arhiviste, zaposlene v raziskovalnih infrastrukturah, knjižnicah ter vse druge, ki bi želeli izmenjati znanja in izkušnje.

Posamezniki se lahko prijavijo s pismom na naslov arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si, in sicer do torka, 2. aprila 2024. Uspešnim prijaviteljem bomo povrnili stroške kotizacije, njihova obveznost po dogodku pa bo priprava kratkega poročila in blog zapisa (cca. 500 besed) o njihovih izkušnjah, naučenem ter možnih implementacijah za slovensko raziskovalno okolje.

Prijava naj vključuje informacijo o vašem delovnem mestu, opis vaših dosedanjih izkušenj z Research Data Alliance (največ 200 besed) in vašo motivacijo za udeležbo na plenarnem srečanju (največ 300 besed).

Skip to content