Projekt Evropskega oblaka odprte znanosti FAIR-IMPACT trem skupinam deležnikov, tj. raziskovalnim organizacijam, repozitorijem in ponudnikom podatkovnih storitev ter nacionalnim pobudam, zagotavlja podporo pri implementaciji načel FAIR. V ta namen je pripravil serijo razpisov za dostop do obstoječih in nastajajočih orodij, rešitev in pristopov, ki so bili razviti v okviru projektov Evropske komisije INFRAEOSC in mednarodnih pobud, kot je Research Data Alliance. Trenutno je odprt razpis za t.i. kaskadna sredstva za testiranje specifičnih orodij, pristopov in metod, ki se zaključi 31. marca, tekom projekta pa se bodo odpirali še nadaljnji razpisi. Mogoča je tudi udeležba na delavnicah za implementacijo načel FAIR, za katere projektna prijava ni potrebna.

Pojdi na stran

Skip to content