Načrt S

Padlock by PDPics from Pixabay

Načrt S (Plan S) je mednarodna pobuda za objavljanje v odprtem dostopu, ki je bila ustanovljena leta 2018. Konzorcij agencij financerk, znanstvenih fundacij ter raziskovalnih organizacij, ki podpirajo Načrt S, se imenuje kOAlicija S (cOAlition S). V kOAlicijo S so trenutno združene Evropska komisija, 21 nacionalnih agencij financerk iz Afrike, Avstralije, Evrope in Kanade ter sedem mednarodnih in dobrodelnih organizacij (Aligning Science Across Parkinson’s, Bill & Melinda Gates Foundation, Howard Hughes Medical Institute, Templeton World Charity Foundation, World Health Organization, WHO – Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, Wellcome Trust). V Sloveniji je članica kOAlicije S Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), spadamo pa tudi v pristojnost Evropske komisije. Mnoge organizacije, ki se pobudi niso pridružile, s kOAlicijo S vseeno deli podobne vrednote in zahteve do svojih prejemnikov financiranja. Več o tem si lahko preberete na naši strani o politikah odprtega dostopa po svetu.

V CTK UL smo poleg vsebine te strani pripravili podrobnejše predavanje na temo Načrta S, ki si ga lahko ogledate v spodnjem videu.

Vrednote, na katerih temelji Načrt S

Načrt S temelji na prepričanju, da lahko znanost deluje pravilno in kakovostno samo, če so vsi raziskovalni rezultati prosto dostopni znanstveni skupnosti. Samo na ta način lahko znanstvena skupnost gradi nova spoznanja na podlagi obstoječih, obstoječa spoznanja pa kritično preverja in ponovno vrednoti.

Plačniški zidovi sodobnega znanstvenega založništva velikemu delu znanstvene skupnosti ter civilne družbe preprečujejo dostop do znanstvenih rezultatov. To ne le zavira znanstveni razvoj in omejuje širjenje znanstvenih spoznanj v družbi, pač pa je poblagovljenje dostopa do informacij v temeljnem neskladju z znanstvenim etosom. V 21. stoletju takšno stanje ni več upravičeno. Založniki bi morali z naročniških in hibridnih modelov preiti na modele storitev, ki bodo znanstveni skupnosti predstavljale pomoč pri razširjanju njenih rezultatov.

Načrt S zato zahteva, da so od leta 2021 dalje vse znanstvene publikacije, ki jih financirajo članice kOAlicije S, objavljene v odprto dostopnih revijah, na odprto dostopnih platformah ali shranjene v odprto dostopnih repozitorijih brez embarga. Znotraj kOAlicije S to velja ne glede na vir financiranja, saj so nekatere članice javne agencije, druge pa zasebne fundacije. Za financerje, ki so se Načrtu S pridružili po januarju 2020, začnejo pravila veljati v enem letu po pridružitvi.

10 načel Načrta S

  1. Avtorji ali njihove institucije ohranijo avtorske pravice za svoje publikacije. V skladu z Berlinsko deklaracijo morajo biti vse publikacije objavljene pod odprto licenco, po možnosti CC-BY (Creative Commons Priznavanje avtorstva). Več o licencah, ki so skladne z Načrtom S, si lahko preberete na naši strani o licenciranju podatkov.
  2. Financerji bodo razvili robustne kriterije in zahteve, ki jih morajo izpolniti kakovostne odprto dostopne revije, odprto dostopne platforme in odprto dostopni repozitoriji.
  3. V primerih, ko takšne revije ali platforme še ne obstajajo, bodo financerji koordinirano ustvarili spodbude za njihovo vzpostavitev in podporo. Financerji bodo podporo zagotovili tudi potrebni infrastrukturi za odprti dostop.
  4. Kjer bo potrebno, bodo pristojbine za odprti dostop poravnali financerji ali institucije, ne raziskovalci. Vsi raziskovalci morajo namreč imeti možnost objaviti svoje delo v odprtem dostopu.
  5. Financerji podpirajo raznolikost poslovnih modelov odprto dostopnih revij in platform. Pristojbine za odprti dostop morajo biti sorazmerne z založniško storitvijo ter transparentne, da lahko trg in financerji standardizirajo in po potrebi določijo zgornjo mejo (kapico) za plačila pristojbin.
  6. Financerji spodbujajo vlade, univerze, raziskovalne organizacije, knjižnice, akademije in strokovna društva, da zavoljo transparentnosti uskladijo svoje strategije, politike in prakse.
  7. Zgoraj našteti principi veljajo za vse tipe znanstvenih publikacij. Vendar se razume, da bo odprti dostop za monografije in knjižna poglavja zahteval poseben, ločen in daljši proces.
  8. Financerji ne podpirajo “hibridnega” založniškega modela. Lahko pa ga delno financirajo v obdobju tranzicije z jasno določeno časovnico in zgolj kot del transformativnih pogodb.
  9. Financerji bodo spremljali upoštevanje pravil in sankcionirali prejemnike financiranja, ki se jih ne bodo držali.
  10. Financerji se zavezujejo, da bodo pri odločanju o financiranju vrednotili intrinzično vrednost raziskovalnega dela. Mesto objave, faktor vpliva (in ostali kazalniki na nivoju publikacije) ali založniki se ne vrednotijo več.

Kako zagotoviti skladnost z Načrtom S?

Skladnost z Načrtom S je mogoče zagotoviti tako po zeleni, zlati in diamantni kot po hibridni poti (v okviru transformativnih pogodb). Jeroen Bosman in Bianca Kramer iz Univerzitetne knjižnice Utrecht sta na svojem blogu zbrala vse mogoče poti do skladnosti, ki sta jih do maja 2019 naštela devet. Te možnosti so pregledno prikazane v spodnji tabeli (kliknite na sliko za povečavo).

Devet poti do skladnosti z Načrtom S / Nine routes towards Plan S compliance

Katero pot je mogoče izbrati, je predvsem odvisno od založnika in vašega financerja. Politike posameznih založnikov si lahko ogledate na spletni strani Sherpa Romeo, politike raziskovalnih financerjev pa na strani Sherpa Juliet.  kOAlicija S je, da bi vam olajšala delo, razvila tudi spletno orodje Journal Checker Tool, kjer lahko preverite kombinacijo svojega financerja, raziskovalne organizacije in izbrane znanstvene revije. Kako deluje to orodje, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Nazadnje spremenjeno: 2. 6. 2023

Slovarček

Odprti dostop pomeni takojšen brezplačen dostop do celotne vsebine publikacij na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic z odprtimi licencami. Odprte licence uporabnikom omogočajo pravico do branja in shranjevanja celotne vsebine publikacij ter določajo pogoje za njeno razmnoževanje, uporabo, razširjanje ter javno prikazovanje. Ponovna raba je načeloma dovoljena v katerem koli digitalnem mediju in za kateri koli odgovoren namen.

Več o odprtem dostopu si lahko preberete na spletni strani Odprte knjižnice.

Skip to content