Introduction To Longitudinal Data Analysis

Longitudinalni podatki so pomembni za različna raziskovalna področja, saj omogočajo sočasno analizo sprememb na individualni in skupinski ravni ter izboljšujejo naše razumevanje vzročno-posledičnih povezav. Tečaj “Introduction to Longitudinal Data Analysis” Univerze v Manchestru bo obsegal tri temeljne okvire za analizo longitudinalnih podatkov: večnivojsko modeliranje, modeliranje s pomočjo strukturnih enačb in analizo zgodovine dogodkov. Tečaj bo potekal kot kombinacija predavanj in praktičnih vaj z uporabo podatkov iz resničnega sveta. Med tečajem bo tudi priložnost za razpravo o tem, kako uporabiti te modele v lastnih raziskavah.

Tečaj bo potekal v petih sklopih med 9:00 in 16:00 po britanskem času (10:00-17:00 CET) z odmorom za kosilo med 12:00 in 13:00 (13:00-14:00 CET). Posamezni sklopi bodo zajemali sledeče teme:

 • 27. 1. 2023 – Čiščenje podatkov in vizualizacija longitudinalnih podatkov
 • 3. 2. 2023 – Modeli z navzkrižnim zamikom (vključno z uvodom v modeliranje strukturnih enačb in avtoregresivne modele)
 • 10. 2. 2023 – Večnivojski model sprememb (vključno z uvodom v večnivojsko modeliranje)
 • 17. 2. 2023 – Modeliranje latentne rasti
 • 24. 2. 2023 – Modeli preživetja (znani tudi kot analiza zgodovine dogodkov)

Pogoja za udeležbo na tečaju sta dobro znanje regresijskega modeliranja ter osnovno poznavanje statističnega programa R ali izkušnje s programiranjem v drugih statističnih orodjih.

Priporočena literatura:

 • Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data (First edition). O’Reilly. (na voljo tudi brezplačno na spletu)
 • Singer, J., & Willett, J. (2003). Applied longitudinal data analysis: modeling change and event occurrence. Oxford University Press.
 • Newsom, J. T. (2015). Longitudinal Structural Equation Modeling: A Comprehensive Introduction. Routledge.

Cena tečaja je:

 • 30 £ na dan za študente,
 • 60 £ na dan za osebje z raziskovalnih organizacij, agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti, nevladnih (neprofitnih) organizacij in javnega sektorja,
 • 100 £ na dan za vse ostale udeležence.

Ostale podrobnosti v zvezi s financiranjem so na voljo na spletni strani tečaja. Prijave na tečaj so mogoče prek spletne trgovine Univerze v Southamptonu.

Vabljeni!

Skip to content