31. avgusta 2022 se je pričel evropski projekt PathOS – Key Impact Pathways of Open Science, katerega cilj je identificirati in kvantificirati ključne vplive implementacije praks odprte znanosti na znanost, gospodarstvo in družbo.