Bela hiša zahteva takojšen odprti dostop do vseh javno financiranih znanstvenih člankov do leta 2025

Bela hiša zahteva takojšen odprti dostop do vseh javno financiranih znanstvenih člankov do leta 2025

The White House by David Mark from Pixabay

ZDA so leta 2008 uvedle zeleni odprti dostop za publikacije na podlagi raziskav, ki jih financirajo Nacionalni inštituti za zdravje (National Institutes of Health, NIH). Takrat sprejeti zakon zahteva, da je vse tovrstne publikacije potrebno arhivirati v javno dostopnem repozitoriju PubMedCentral najkasneje v enem letu po objavi. Od takrat naprej je ameriški kongres večkrat poskušal uzakoniti enako politiko tudi za ostala zvezna telesa, a neuspešno. Da bi proces premaknila z mrtve točke, je Bela hiša leta 2013 izdala direktivo o odprtem dostopu do publikacij in podatkov, ki zadeva vse zvezne agencije s proračuni za raziskovanje in razvoj v vrednosti vsaj 100 milijonov USD.

Na področju odprtega dostopa v ZDA se zdaj obeta nov napredek. Administracija predsednika Joeja Bidna je 25. 8. 2022 odredila, da morajo zvezne agencije do konca leta 2025 v odprtem dostopu brezplačno objaviti vse javno financirane publikacije takoj po objavi končnega recenziranega rokopisa (postprint). Odprto morajo objaviti tudi podatke, na katerih temeljijo te publikacije, in sicer “brez odlašanja”. Bela hiša je s tem bistveno omejila, vendar ne formalno odpravila, zmožnosti znanstvenih založnikov, da končne različice javno financiranih publikacij do enega leta ohranijo za naročniškim plačilnim zidom (pod embargom). S tem se politika odprtega dostopa v ZDA približuje politiki kOAlicije S.

Podrobnosti novih ukrepov, vključno s financiranjem odprtega dostopa, za zdaj sicer ostajajo nedorečene. Znano je, da krepi ne predvidevajo ene same poti do odprtega dostopa, npr. izključno prek objavljanja v zlatih revijah. Raziskovalci, ki objavljajo v naročniških revijah, bodo imeli možnost objaviti končni recenzirani rokopis (postprint) v javnem repozitoriju ali na drugem podobnem mestu, ki ga bo odobrila agencija. Znanstveni založniki pa bodo za plačilnim zidom še vedno lahko ohranili svoje založniško oblikovane publikacije (version of record, VoR). Vsaka zvezna agencija mora oblikovati svojo politiko odprtega dostopa do konca leta 2024 in jo uvesti do konca leta 2025.

Po ocenah Urada za znanost in tehnološko politiko Bele hiše je bilo leta 2020 na podlagi zveznega financiranja ustvarjenih 195.000 do 263.000 znanstvenih člankov ali približno 7–9 % svetovne znanstvene produkcije, ki je tisto leto znašala 2,9 milijona člankov.

Science Europe sprejela dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti

Science Europe sprejela dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti

Science Europe Agreement on Reforming Research Assessment

Science Europe*, European University Association in dr. Karen Stroobants so ob podpori Evropske komisije pripravili dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti, ki je bil 20. 7. 2022 objavljen na spletni strani Science Europe. Dokument je bil v pripravi od januarja 2022 in upošteva prispevke več kot 350 raziskovalnih organizacij iz več kot 40 držav. Vključuje načela, zaveze in časovne okvire za reformo ter določa načela delovanja za koalicijo organizacij, ki bodo pripravljene sodelovati pri izvajanju sprememb.

Vizija koalicije je, da se pri vrednotenju raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih organizacij začne upoštevati raznolike rezultate, prakse in dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in učinek raziskav. To zahteva, da se vrednotenje raziskovalne dejavnosti utemelji predvsem na podlagi kvalitativne presoje, pri kateri je osrednjega pomena recenzijski proces, podprt z odgovorno uporabo kvantitativnih kazalnikov. Takšen način vrednotenja bi bilo potrebno vpeljati pri odločitvah o zaposlovanju, napredovanju in nagrajevanju ter financiranju raziskovalnih projektov, raziskovalnih organizacij in njihovih podenot.

Reforma, ki jo dokument predvideva, je zasnovana zelo praktično, s poudarkom na 4 temeljnih in 6 podpornih zavezah, katerih namen je povečati izvedljivost in dejanski učinek reforme. Zaveze so ključnega pomena za uveljavitev odgovornih raziskovalnih praks in predstavljajo skupno osnovo za vsa akademska področja in discipline. Science Europe bo začela zbirati podpise v podporo reformi 28. 9. 2022 v času Evropskih dnevov raziskav in inovacij, vendar je mogoče že zdaj koordinatorjem procesa pri Science Europe predhodno najaviti svojo podporo.

Reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti je med svojimi sklepi o odprti znanosti junija letos predvidel tudi Svet Evropske unije.

 

*Science Europe je združenje evropskih agencij financerk za raziskovalno dejavnost, kamor je včlanjena tudi ARRS.

Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Uni Wien

Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Uni Wien

Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Univerzi na Dunaju

Univerza na Dunaju z oktobrom 2022 uvaja izredni program nadaljnjega izobraževanja za podatkovne skrbnike (data stewards), specializirane za upravljanje raziskovalnih podatkov v raziskovalnih ustanovah.  Program bo trajal dva semestra in povezal najnovejša dognanja o ravnanju z raziskovalnimi podatki, odprti znanosti in odprtem raziskovanju z nalogami podatkovnih skrbnikov. Potekal bo v angleščini pretežno prek spleta in bo ovrednoten s 15 kreditnimi točkami.

Prijave so mogoče do 21. avgusta. Več informacij je na voljo na spletni strani programa.

Prva mednarodna konferenca o FAIR digitalnih objektih

Prva mednarodna konferenca o FAIR digitalnih objektih

Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Univerzi na Dunaju

Od 26. do 28. 10. 2022 bo v Centru za biotsko raznovrstnost Naturalis (Leiden, Nizozemska) potekala 1. mednarodna konferenca o FAIR digitalnih objektih, ki jo organizira združenje FAIR Digital Objects Forum. Konferenca bo prvič v takšnem obsegu združila ključne tehnične, znanstvene, industrijske deležnike in oblikovalce znanstvenih politik z namenom pospeševanja razvoja in FAIR-ifikacije digitalnih objektov po vsem svetu. Zaključila se bo s formalnim podpisom in objavo Leidenske deklaracije o FAIR digitalnih objektih. Konferenca ima potencial, da postane mejnik v sistemski realizaciji FAIR podatkov.

>> Program konference

Svet Evropske unije izdal smernice za reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti in izvajanje odprte znanosti

Svet Evropske unije izdal smernice za reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti in izvajanje odprte znanosti

Izobraževanje za podatkovne skrbnike na Univerzi na Dunaju

Ministri EU, pristojni za raziskave, so 10. 6. 2022 sprejeli tri sklope smernic o mednarodnem sodelovanju na področju raziskav in inovacij, o spodbujanju politik odprte znanosti in o izvajanju evropskih misij.

Svet v svojih sklepih o odprti znanosti predlaga skupno ukrepanje v celotnem evropskem raziskovalnem prostoru, in sicer na treh področjih:

  • reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti,
  • razvoj zmogljivosti za akademsko založništvo in znanstveno komunikacijo
  • ter spodbujanje večjezičnosti za večjo prepoznavnost raziskovalnih rezultatov EU.

Izboljšave na teh treh področjih bodo naredile raziskovalne kariere privlačnejše, olajšale bodo znanstveno sodelovanje ter znanost približale splošni javnosti.

V zvezi z vrednotenjem raziskovalne dejavnosti Svet priznava, da bi se morali sistemi vrednotenja osredotočiti na kakovost in učinek, ter opozarja, da so obstoječi sistemi vrednotenja pogosto preveč osredotočeni na uporabo nekaterih kvantitativnih kazalnikov, ki temeljijo na revijah in publikacijah, ter na vrednotenje ozkega obsega raziskovalnih rezultatov. Meni, da lahko takšen pristop negativno vpliva na kakovosti raziskav, njihovo ponovljivost in celovitost. Poudarja, da bi moralo vrednotenje vključevati druge rezultate in postopke raziskav (med drugim raziskovalne podatke, programsko opremo, računalniško kodo, metodologije, protokole in patente) ter spodbujati sodelovanje in zgodnjo izmenjavo znanja, kar bi pospešilo izvajanje politik in praks odprte znanosti.

Svet tudi meni, da bi delovanje v skladu z načeli odprte znanosti moralo biti primerno nagrajeno na raziskovalni karierni poti. Pri tem bi bilo potrebno upoštevati karierno raznolikost ter vse raziskovalne in inovacijske aktivnosti, vključno z mentorstvom, vodstvenimi vlogami, podjetništvom, upravljanjem podatkov, poučevanjem, vrednotenjem znanja, sodelovanjem med industrijo in akademsko sfero, podporo oblikovanju na dokazih temelječih raziskovalnih politik ter interakcijami s širšo družbo, vključno z državljansko znanostjo in poljudnoznanstvenim udejstvovanjem.

Mesec dni kasneje je reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti napovedala Science Europe, združenje evropskih agencij financerk za raziskovalno dejavnost, kamor je včlanjena tudi ARRS. Science Europe bo začela zbirati podpise v podporo reformi 28. 9. 2022 v času Evropskih dnevov raziskav in inovacij.

Skip to content