DiRROS Data

DiRROS Data je spletna storitev repozitorija DiRROS, ki raziskovalcem nudi informacije v zvezi z ravnanjem z raziskovalnimi podatki (Research Data Management, RDM), tako pri objavah v repozitoriju DiRROS kot pri objavah in arhiviranju znanstvenih del v drugih repozitorijih ali na platformah za deljenje podatkov. Na vsa vprašanja vam lahko odgovorijo naši informacijski specialisti, ki vam lahko nudijo pomoč in podporo tudi pri različnih korakih ravnanja z raziskovalnimi podatki. 

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Pripravili smo pregled državnih in institucionalnih politik ravnanja z raziskovalnimi podatki po Sloveniji in svetu. Oglejte si, kaj prinaša novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, kaj nam določa skupni Evropski raziskovalni prostor in kako ravnanje s podatki urejajo države zunaj EU, kot so ZDA, Indija in Kitajska. Več o tem …

l

Anotirane predloge za DMP

Načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Plan, DMP) različnih financerjev smo prevedli in opremili s pojasnili in predlogi. Tu najdete načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki za projekte v okviru Obzorja Evropa, Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ipd. Spletno storitev nenehno ažuriramo in dopolnjujemo. Več o tem …

Priporočila in namigi

Pripravili smo priporočila za oblikovanje numeričnih podatkovnih setov in ostalih datotek, izbiro podatkovnih formatov, opremljanje podatkov z metapodatki in odlaganje podatkov v repozitorije. Predstavljamo tudi nekaj načinov, kako lahko preverite pristnost podatkov, ki so jih v repozitorije odložili drugi raziskovalci. Več o tem …

Novice

Skip to content